ملت ایران:افسانه های مخوف، قصه های بی سر و ته و ترسناک دوران بچگی و … غالبا شامل مار دوسر بوده اند. چیزی که در کودکی و حتی بزرگسالی هم تصورش را نمی کردیم که روزی این افسانه به حقیقت بپیوندد.

موجودی عجیب شبیه به مار با دو سر مختلف!+تصویر

پس از تحقیقاتی که جانورشناسان بومی این منطقه بر روی این حیوان انجام دادند اعلام کردند که هر دوسر این موجود عجیب دارای بخش کنترلی بوده و چشمها سالم و زبانی سالم نیز در هر دو سر وجود دارد. خوراک این مار کرم های خاکی و بندپایان ریز است.