ملت ایران:بی شک علی دایی یکی از بهترین فوتبالیست های تاریخ ایران است، بسیاری از جوانان علی دایی را الگوی زندگی خود قرار داده اند.

از بین این کودکان کدام علی دایی است؟

عکس: علی دایی را شناسایی کنید!