ملت ایران:یک خانم که به شدت تحت تاثیر نوشیدن الکل قرار داشت ادعا کرده است دزد دریایی است و در حالیکه یک قایق مسافری را دزدید فریاد میزد " من جک اسپارو هستم. جک اسپارو نام یک دزد دریایی در فیلم " دزدان دریایی کارائیب " است که جانی دپ نقش او را ایفا میکند.

این خانم که " آلیسون والن " نام دارد و ۵۱ ساله است یک قایق مسافری ۱۰۰ نفره را دزدید. به گفته پلیس او به شدت تحت تاثیر الکل قرار داشت و درحالیکه فریاد میزده من دزد دریایی هستم، من جک اسپارو هستم اسکله را ترک کرده است. نهایتا پلیس توانست بعد از یک تعقیب و گریز ۱ ساعته و زمانیکه او به قایق های دیگر برخورد کرد او را دستگیر کند.


دادگاه این زن را به ۱۱۲ روز زندان و پرداخت خسارات به بار آمده محکوم کرده است. گفته میشود حدود ۳۰ آمبولانس، نیروهای پلیس و گارد ساحلی درگیر این ماجرا بوده اند. قیمت قایق ربوده شده ۷۰ هزار پوند و خسارات به بار آمده توسط این خانم بیش از ۳۰۰۰ پوند اعلام شده است. گفتنی است این حادثه خسارات جانی در پی نداشته است.

پرداد