جشن تولد مترجم مانوئل ژوزه در حاشیه تمرین امروز پرسپولیس

عکس: مترجم آقای ژوزه غرق در شکلات !