به گزارش اختصاصی ملت ایران والریا اسپرول ۶۰ ساله از طریق آزمایش DNA فهمیده است که شوهر سابقش در واقع پدر اصلی او بوده است.

این خانم دارای سه فرزند و هشت نوه است. حالا با بازگو کردن داستان هولناک زندگی خود در جستجوی خواهر و بردارانش است. او می گوید این داستان را بازگو می کنم تا فرزندانم بدانند از کجا آمده اند. گرچه آزاردهنده و ناراحت کننده است. والریا از سه ماهگی نزد پدر و مادربزرگش برده شد و مسئولیت بزرگ کردن او برعهده آن دو بوده است و وی خبری از والدین اصلیش نداشته است تا اینکه در ۱۵ سالگی متوجه میشود که والدینش باهم زندگی می کنند و چندین بچه دارند. مادرش چندین بار به دیدن والریا می آید اما او مادرش را نشناخته چون به او گفته شده که یکی از دوستان خانوادگی است و هیچ وقت حرفی درباره پدر اصلیش نشنید. تا اینکه والریا با یک راننده کامیون بنام پرسی که متولد می سی سی پی بود آشنا شد و بعد از مدت کوتاهی با او ازدواج کرد.

سال ۱۹۹۸ این مرد بر اثر بیماری در سن ۶۰سالگی می میرد. بعد از مرگ پرسی والریا از طریق دایی خود می فهمد که با پدرش ازدواج کرده است.

برای اثبات این موضوع از موی به جامانده بر روی شانه پرسی DNA هر دو آنها مورد بررسی قرار می گیرد و والریا به راز هولناک زندگی خود پی می برد. او همچنان درگیر این مسئله است که آیا پرسی می دانسته است که با دخترش ازدواج کرده است یا نه.

والریا اکنون تحت نظر درمانگران گرفته تا بلکه آنها بتواند به او کمک کنند تا با این موضوع کنار بیاید.