به گزارش اختصاصی ملت ایران سایلندرا نات روی ۴۹ ساله با موهای سرش رکورد جابجا کردن قطار را که قبلا هم خودش رکوردار بود شکست این مرد هندی موهایش را با زنجیر به قطار ۴۲ تنی بست و به فاصله ۲.۵ آن را کشید.

نات روی دارنده چندین رکورد در گینس است که همه این رکوردها مربوط میشود به کشیدن انواع وسایل نقلیه با موهای سرش. درمورد نوع شامپویی که استفاده می کند تا کنون چیزی نگفته است.