ملت ایران:زن ۸۳ ساله با ماشین یک پسر بچه ۶ ساله را زیر گرفت و از صحنه تصادف گریخت.

خانم " فیلیپ " ۸۳ ساله در یک شب بارانی و طوفانی با یک پسر بچه ۶ ساله تصادف کرده و آنطور که به پلیس گفته است تصور میکرده با یک تنه درخت و یا مانع کنار جاده برخورد کرده است. او بعد از گذشتن از روی پسر بچه از صحنه تصادف گریخته است.


به گفته کارشناسان پلیس این خانم متوجه برخورد چیزی با ماشینش شده است اما متوجه نشده که یک انسان را زیر گرفته است.
پلیس میگوید این پسر بچه به همراه خانواده اش در یک مهمانی شرکت داشته است و هنگام تصادف با پدرش در حال عبور از جاده بوده که حادثه رخ داده است.
بعد از حادثه پلیس بنابر اظهارات شاهدان در پی یک ماشین نقره ای بوده است که چراغ جلوی آن شکسته باشد. یک مرد که صاحب یک رستوران جاده ای است اعلام کرده است که این ماشین را دیده که متعلق به یک خانم پیر بوده است. به این طریق خانم فیلیپ شناسایی شده و حکم بازداشتش صادر شده است. او از مرگ این پسر بچه بسیار ناراحت به نظر میرسد.
خانم " فیلیپ " که در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد متهم به گریختن از صحنه تصادف که منجر به مرگ یک انسان شده است.
به گفته پلیس وی با قرار وثیقه ای ۵۰ هزار دلاری آزاد خواهد شد و به دلیل بی احتیاطی در رانندگی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهد بود.
علت تصادف بی توجهی خانم فیلیپ هنگام رانندگی اعلام شده است.

پرداد