ملت ایران:در حال حاضر استفاده از خطوط هوایی مختلف در تمام دنیا، به عنوان عمده ترین وسیله حمل و نقل برای مسافران اقصی نقاط دنیا به نقاط دیگر است.

به گزارش روزگارنو، در اینگونه پروازها، غالبا به دلیل طولانی شدن مسیر، مسافران معمولا به یک وعده غذایی در هواپیما و یا اینکه حداقل پذیرایی مختصری می شوند.

یکی از دغدغه های اصلی کسانی که کثیرالسفر هستند و مدام در حال استفاده از هواپیما به دلیل مسافرتهای کاری یا غیر کاری هستند، خوردن غذاهای بدون مزه و بی محتوای برخی خطوط هوایی است.

تصاویر: مزخرف ترین وعده های غذایی در خطوط هوایی دنیا !