ملت ایران:افراد شجاع و نترس همه جا هستند، حتی در میان کوه های مرتفع نروژ، مکانی که انسان به سختی بر ان قدم می نهد.

به گزارش روگارنو، این عکس توسط عکاسی بریتانیایی گرفته شده است که پس از ۵ ساعت پیاده روی برای عکاسی از چشم انداز گسترده از Fjords نروژ پیاده روی و کوهپیمایی کرد تا سرانجام خود را به این مکان رسانید.

اما در کمال تعجب مردی تنها را در دوردستها مشاهده کرد که بر لبه صخره ای ایستاده و در حال تماشای منظره پائین است. این عکاس می گوید، ارتفاع مکانی که مرد ایستاده بود بیش از ۳۰۰۰ متر بود ولی او بی پروا در حال نظاره منطقه زیر پایش بود.

براستی که دیدن چنین صحنه بی نظیری از نقاشی خداوند، هوش را از سر می پراند.

زیبایی بی نظیری که هوش از سر مرد ربوده بود ! +تصویر