به گزارش اختصاصی ملت ایران یک تیم محقق بین المللی از دانشگاه شمال شرقی روسیه اخیرا توانستند بقایای از ماموت در تحقیقاتش در استان یاکوتا را پیدا کنند که شامل خز و مغز استخوان بود. سیمون گریگوریف استاد دانشگاه شمال شرقی و سرپرست تیم تحقیقات معتقد است زنده بودن سلول می تواند کار شبیه سازی را آسان کند. قبلا دانشمندان با اینکه توانسته بودند اطلاعاتی در زمینه ماموتها بدست بیاورند اما در زمینه سلول زنده ناکام مانده بودند کریس نوریس دیرینه شناس و مدیر تحقیق مهره داران در موزه Yale’s Peabody می گوید برای تولید بچه ماموت از روش Frankenstein - esque به سلول زنده نیازمندیم. تنها سلول زنده در هسته دست نخورده DNAماموت خزدار وجود دارد که می توان با روشی که سال قبل ژاپنی ها انجام دادن مثل قرار دادن هسته درون جنین فیل بتوانند یک ماموت شبیه سازی شده زنده تولید کنند.

همکار کره ای پروفسور گریگوریف امیدوار است که کار روی سلول زنده را آغاز کند او معتقد است با وجود عناصر ژنتیکی درست می تواند هر موجود را شبیه سازی کرد.