به گزارش اختصاصی ملت ایران سازمان جهانی هوا شناسی اعلام کرد که دره مرگ در کالیفرنیای امریکا گرم ترین نقطه زمین است. این دره در دهم جولای سال ۱۹۱۳ وقتی که دمای ان به ۱۳۴ درجه فارنهایت(۵۶.۷ درجه سانتیگراد) رسید رکورد گرم ترین نقطه جهان را شکست. این دره همچنین خشک ترین و گرم ترین نقطه در امریکای شمالی محسوب میشود. دمای دره مرگ تاکنون در سالهای ۱۹۶۰،۱۹۹۸، ۲۰۰۵،۲۰۰۸ به ۱۲۸ درجه فارنهایت رسیده است. در سال ۱۹۹۶ چهل روز متوالی دمای بالای ۱۲۰(۴۹درجه سانتیگراد) درجه فارنهایت داشته است. این دلیل کافی بود تا سازمان هواشناسی این دره را به عنوان گرم ترین نقطه زمین اعلام کند.

دره مرگ گرم ترین نقطه زمین