ملت ایران:خانم کشتی گیر عصبی در یک هفته سه بار راهی بازداشتگاه شد.
" تامارا لین " هفته پر مشغله ای را پشت سر نهاده است او سه بار به اتهام خشونت بازداشت شد.
این خانم ۳۹ ساله که مربی کشتی است و خودش روزگاری در این عرصه نامی آشنا محسوب میشده است به خاطر حمله به نامزدش و اعمال خشونت علیه او سه روز پیاپی توسط پلیس انگلستان بازداشت و راهی بازداشتگاه شده است.

بازداشت مربی کشتی بانوان به جرم خشونت ! + تصاویر
او روز ۳ شنبه و ۴ شنبه و ۵ شنبه هفته گذشته را در بازداشتگاه سپری کرد. نخستین بار او به اتهام حمله به نامزدش " دامین دارلینگ " که یک کشتی گیر در رشته کشتی آزاد است توسط پلیس دستگیر شد و با پرداخت ۵۰۰ دلار جریمه آزاد شد.

روز بعد دوباره این حادثه تکرار شد و این بار پلیس وی را به پرداخت ۲۵۰۰ دلار جریمه کرد او ساعتی را در بازداشتگاه سپری کرده و دوباره آزاد شد اما درست چند ساعت بعد در پی درگیری شدید و کتک مفصلی که به نامزدش زد دوباره زندانی شده و ۲۵۰۰۰ دلار دیگر جریمه شد. به تشخیص پزشکی قانونی او عصبی شناخته شده و برای درمان به یک کلینیک معرفی شده است.


خواهرش او را به کلینیک برده و نگهداری از وی را تا بهبودی کامل به عهده گرفته است. وی که مربی تیمهای محلی است و خودش در رشته کشتی زنان عنوان دار در سالهای ۲۰۱۱ و ۱۹۹۹ است چهره ای شناخته شده به حساب می آید و فدراسیون کشتی انگلستان اعلام کرده است اگر وی موافقت کند این نهاد دولتی حاضر است مخارج درمانی وی را بپردازد.
علت مشاجرات او و نامزدش و اینکه چرا این خشونت در این مدت زمان کوتاه اتفاق افتاده است در رسانه ها ذکر نشده است.

پرداد