ملت ایران:نگاه کردن به یک عقرب در فاصله جند متری هم برای بسیاری از ما رعب آور است، حالا تصور کنید که یک عقرب پرنده وز وز کنان نزدیک شود و روی شانه انسان بنشیند.

قدس آنلاین، اگر از حشرات ترس دارید و گزیده شدن توسط یک عقرب پرنده هم با خواندن تیتر این خبر به ترس‌های شما اضافه شده باید به شما بگویم که ترستان را دور بریزید.

تصویر زیر نه یک عقرب پرنده بلکه نوعی از مگس است که برای کسی آزاری ندارد و گزنده هم نیست، این مگس که اندازه آن هم بسیار کوچک تر از یک عقرب و تنها چند میلی‌متر است دمی شبیه عقرب دارد که با وجود ظاهر ترسناکش نه نیش دارد.