ملت ایران: یک سرآشپز ایتالیایی با پخت درازترین سوسیس جهان رکورد درازترین سوسیس را در کتاب گینس به دست آورد.

«آلبرتو» به کمک ۹ همکار دیگرش این سوسیس را که ۵۹۷ متر داشت، تهیه کردند.

این آشپز ایتالیایی پس از آماده‌شدن این سوسیس که با استفاده از ۵۹۰ کیلوگرم گوشت تهیه شده بود، آن را برای کمک به موسسات خیریه به فروش گذاشتند.

به گزارش پایگاه اینترنتی ثبت رکوردهای جهانی گینس، پیش از این یک رومانیایی توانسته بود با پخت سوسیسی به طول ۳۹۲ متر این عنوان را بدست آورد.