ملت ایران:لیو ژیان‌مینگ دختری بود که بدون دست متولد شد. زمانی که نوجوان بود شروع به یاد گرفتن دوخت و دوز بوسیله پاهایش کرد و در مدت کوتاهی توانست مهارت زیادی را کسب کند. او سالهاست که در کنار خیابان مشغول خیاطی می‌باشد چرا که توانایی خرید یا اجاره یک مغازه را ندارد. او اکنون مسن تر شده است و می‌گوید دیگر مانند قبل توانایی خیاطی را ندارد اما برای زنده ماندن و کسب درآمد، چاره‌ای جز این کار ندارد.

سیمرغ