ملت ایران:خدا نکند که درد سراغ آدم بیاید یا حادثه و جراحتی به انسان وارد شود اما اگر این اتفاق افتاد آمبولانس‌ها هستند که به داد ما خواهند رسید. تصاویر زیر مجموعه ای از آمبولانس‌های قدیمی است که از گاری‌هایی که با اسب و الاغ کشیده می‌شدند تا ماشین‌های امروزی همواره جان ما را نجات داده اند.

تصاویر: آمبولانس‌های اولیه چگونه بودند !؟

فارس