ملت ایران:خانم " نیکی دوثویت " ماهها صرف ایجاد این تصاویر زیبا کرده است، تصاویری که تنها از کاغذهای پانچ شده دایره ای شکل کوچک و رنگی ساخته شده است.. او هزاران قطعه کوچک از این کاغذهای رنگی ریز را کنار هم نهاده است تا این تابلوهای زیبا ساخته شود.
این تابلوها شامل تصاویری از مریلین مونرو، محمد علی کلی، جیمی هندریکس، شرلی کول و جان لنون است. همچنین تصویری از سایمون کویل که به سفارش خودش تهیه شده است در این تابلوها دیده میشود. این خانم هنرمند به دلیل صرف ساعتهای طولانی برای چسباندن این قطعات ریز روی بوم دچار آسیب از ناحیه بازو و کتف و دست شده است. وی همچنین توانسته است نام خود را به عنوان خالق تصویری با بیشترین قطعات نقطه ای شکل در کتاب رکوردهای گینس ثبت کند.


او میگوید این پرتره ها دو هدف را دنبال میکند هدف نخست تاثیر گذاری روی بیننده از فاصله نزدیک است که بیننده اثر شاهد چیده شدن هزاران قطعه ریز رنگی کنار هم است و هدف دیگر تاثیرگذاری از فاصله دور است که بیننده اثری یک دست و زیبا را مشاهده میکند
وی معتقد است برای خلق تصاویر نیاز به مکانی آرام و ساکت دارد و به همین دلیل او ترجیح میدهد شبها روی تابلوها کار کند. او روزانه بین ۸ تا ۱۲ ساعت روی هر اثر کار کرده است
بزرگترین اثر او حدود ۲ متر ارتفاع و ۳متر عرض دارد و شامل بیش از ۶۰۰ هزار نقطه است و اولین اثر نیز ۴ سال پیش ساخته شده است.

پرداد