این عکسی از دوران کودکی کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است.

عکس: کودکی‌ سرمربی‌ تیم‌ ملی‌ فوتبال‌ ایران