دوشس کمبریج یا با نام مجردی‌اش کیت میدلتون در ادامه سفر نه روزه خود با همسرش به کوالامپور رفت. او با روسری و بدون کفش وارد مسجدی شد که روزی مادرشوهرش پرنس دایانا به همین شکل رفته بود.