چتر دریایی گونه‌ای عروس دریایی است که از خود نور می‌دهد. زیستگاه این جانور کرانهٔ باختری آمریکای شمالی است. این چتر دریایی که تقریبا دو برابر یک انسان است همه را شگفت زده کرد.

عکس: چتر دریایی که همه را شگفت زده کرد!