ملت ایران:عکاسان حیات وحش، هنگامی که داشتند از میان انبوه جنگلهای آمازون عبور می کردند، در کنار برکه ای کوچک به صحنه ای عجیب بر خوردند.

تصاویر: این قورباغه های مسحور شده به کجا می نگرند!