به گزارش ملت ایران به نقل خبر آنلاین، با توجهبه قیمت یورو در بازار آزاد(۳ هزار تومان)، در مجموع ارزش دارایی تیم ملی ایران که در بیروت اقامت دارد، حدود ۴۷ میلیارد تومان برآورد می شود. این درحالیست که سایت ترانسفر مارکت قیمت محمد ابراهیمی و علی حمودی را برآورد نکرده است و قیمت این دوبازیکن در مجموع بازیکنان تیم ملی محسوب نشده است. گران قیمت ترین بازیکن حاضر درتیم ملی از نظر این سایت جواد نکونام است که ارزش او ۳ میلیون یورو قیمت گذاری شده است. البته اشکان دژآگه با ۵ میلیون یورو گران قیمت ترین بازیکن ایران لقب گرفته که درحال حاضر در اردوی تیم ملی غایب است. مسعود شجاعی، رضا قوچان نژاد و سید جلال حسینی نیز به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند و بازیکنانی هستند که بیش از یک میلیون یورو قیمت گذاری شده اند. امید نظری دیگر لژیونر ایرانی نیز با ۱۰۰ هزاریورو پایین ترین قیمت را در بین بازیکنان تیم ملی دارد. علی کریمی نیز با توجه به سن و سالش قیمتی معادل ۵۰۰ هزار یورو دارد. البته همین حالا بسیاری از مردم ایران اعتقاد دارند این تیم و بازیکنانش یک هزارم چنین رقمی، قابلیت ندارند.

اما این سایت مجموع قیمت بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی لبنان را ۴ میلیون یورو برآورد کرده است که در واقع معادل ۱۲ میلیارد تومان یا یکچهارم ارزش بازیکنان تیم ملی ایران است. رضا عنتر با یک میلیون یورو گران قیمت ترین بازیکن لبنان است و یوسف محمد نیز با ۷۵۰ هزار یورو دومین بازیکن گران قیمت لبنانی هاست. سایر بازیکنان لبنان قیمتی معادل ۲۵ هزار تا ۳۰۰ هزار یورو دارند.