ملت ایران:یک فیل با استعداد در رشته نقاشی به تازگی طرح هایی را کشیده است که به قیمت های بالای یک هزار دلار به فروش می رود.

این درحالی است که مسئولین این فیل که در جمهوری چک نگه داری می شود، می گویند این قیمت ها به مرور در حال افزایش است و به زودی این فیل به یک میلیونر تبدیل می شود.

این فیل به طور بومی از اهالی هند است و چند سالی است که نقاشی می کند اما به تازگی مقداری کم کار شده است و کمتر نقاشی می کشد. مراقب ویژه او می گوید ما در حال تلاش برای برگرداندن ذوق هنری او هستیم.

او می گوید ما برای اینکه به این فیل نقاشی را آموزش دهیم بسیار تلاش کردیم و روزها زیادی را تنها صرف آموختن گرفتن قلمو به این فیل کردیم. اوهمچنین در ادامه افزود: مهمترین انگیزه این فیل غذا است و هر بار به او غذا جایزه می دهیم او نقاشی می کشد.

باشگاه خبرنگاران