ملت ایران:یکی از خبرگزاری های انگلیسی با انتشار تصاویری با این تیتر که «فقط در آمریکا» به موضوع تفریحات مردم آمریکا پرداخته، تفریحاتی از جمله مسابقات خوک، پارک های تفریحی، رستوران و خوراک این مردم.

اما آنچه بسیار مهم و برجسته این خبرگزاری به آن پرداخته و بر آن تاکید کرده، مشغول بودن شدید این مردم به شکم است.

تصاویر: کشوری که درآن شکم بسیارمهم است !

دکتر دیوید لادویگ این آمار را به رغم عدم افزایش در سال گذشته تکان دهنده می‌داند.

کارشناسان دانشگاه شیکاگو معتقدند که حتی اگر نرخ چاقی باز هم ثابت بماند اما افزایشی گسترده در دیابت و هزینه‌های مرتبط با آن روی خواهد داد، به این علت که دیابت نوع ۲ کاملاً مرتبط با چاقی است و با بالا رفتن سن افراد شیوع بیشتری می‌یابد.

به طور کلی بر اساس این گزارش ۳۳ درصد بزرگسالان اضافه وزن داشته‌اند اما چاق نبوده‌اند که این آمار در میان نوجوانان و کودکان ۱۵درصد بوده است.

روزگارنو