ملت ایران:به گزارش جام، این پسر کوچک گفت: " می خواستم آن پول را به آنها بدهم زیرا نمی دانستم خودم با آن پول چکار کنم. "

والدین کارا زمانی متوجه بیماری کودکشان شدند که آنتی بیوتیک ها عفونت گوش او را درمان نکرد، وی را به بیمارستان کودکان برده و در آنجا تشخیص بیماری داده شد.

این بیماری ۹۰ درصد شانس درمان دارد و در حال حاضر کارا به درمان خوب پاسخ داده و پیش بینی می شود درمان او حدود دو سال و نیم طول بکشد.

بخشش ویات توجه بسیاری از همسایگانش راجلب کرده است و حتی مردی از کانادا برای ویات نامه ای نوشته و به او ۱۰۰ دلار جایزه داده است.

فداکاری پسر برای دختر همسایه ! +عکس