ملت ایران:یک مطالعه زیر آبی نشان داد حدود ۲۰ درصد ارگانیسم های ته اقیانوسی در باهاماس نور تولید می کنند.

علاوه بر این تمامی این ارگانیسم های مطالعه شده توسط محققان، حس بصری تنظیم شده ای به طول موج های نوری ناشی از این روشنایی زیستی دارند.

این پژوهش حاکی از نقش مهمی است که خود - تولید نور در جوامع اعماق دریا بازی می کند.

تصاویری زیبا از پرواز فانوسها در اعماق اقیانوس

اگرچه ارگانیسم های ساکن در اعماق، نور کمتری نسبت به ارگانیسم های حد وسط اقیانوس تولید می کنند اما کف اقیانوس بسیار روشن تر از اعماق بالاتر است.

تقریبا سه چهارم ارگانیسم های حد وسط اقیانوس وقتی مورد تماس واقع می شوند نور تولید می کنند.

زیست شناسان دریایی می گویند این ارگانیسم ها همیشه نور ساطع نمی کنند و فقط هنگامی که توسط یک شئی دیگر لمس و مورد تماس واقع شوند، روشنایی تولید می کنند.

مهر