ملت ایران: این خانه زیبا در یک دریاچه در جنوب صربستان ساخته شده است.

عکس: خصوصی ترین خانه جهان !