یک شب اقامت در بزرگ‌ترین برج جهان چقدر هزینه دارد؟