ملت ایران: تصاویر زیر خانه‌هایی است که روی سقف یک فروشگاه زنجیره‌ای بسیار بزرگ در چین ساخته شده تا از فضای موجود حداکثر استفاده شده باشد، کسی نمی‌د‌اند مالک این خانه‌ها چه کسی است ولی آنها جایی زندگی می کنند که سریع‌تر از هر کسی می‌توانند مایحتاج خود را از فروشگاه تهیه کنند.

فارس