ملت ایران:بهترین راه تشخیص ۴ قلوهای همسان چینی در روز اول مدرسه توسط مادرشان برای کمک به معلم مدرسه جالب توجه است.

این ۴ قلوهای پسر چینی به قدری شبیه هم هستند که حتی والدین آنها قادر به تشخیص دادن آنها از هم نیستند و این مسئله برای معلم آنها مشکل ایجاد کرده بود. مادر این بچه ها روشی پیدا کرد که معلم و اولیا مدرسه بتوانند این بچه ها را از هم تشخیص دهند. او آنها را به ترتیب شماره گذاری کرد و شماره هرکدام از آنها را با تراشیدن سرشان علامت گذاری کرد به این صورت معلم به راحتی قادر به تشخیص این کودکان خواهد بود.


این بچه ها متعلق به یک خانواده فقیر هستند و به همین دلیل مجبورند به مدرسه دولتی بروند در چین مدارس دولتی به جز آداب و فرهنگ سنتی چین و زبان لاتین چیزی به بچه ها آموزش نمیدهند و این مسئله در مدارس دولتی مدارس فقیر نشین بیشتر به چشم میخورد. این بچه ها به خاطر شهرتشان این امکان را دارند که علاوه بر درسهای یاد شده ریاضی هم یاد بگیرند.

پرداد