ملت ایران:یک دانشجوی طراحی صنعتی با تلفیق طراحی مدرن و فناوری سبز در صندلی گهواره‌یی سنتی، وسیله ای برای تولید انرژی و شارژ دستگاه های الکترونیکی مختلف طراحی کرده است.

نمونه اولیه صندلی گهواره‌یی Ortarky Chair طراحی شده که مجهز به یک ژنراتور داخلی در پایه صندلی است؛ زمانی که فرد بر روی صندلی نشسته و شروع به تکان دادن آن می کند، یک آهنربا در طول یک واسط القایی از جنس مس شروع به لغزیدن می کند.

آسانترین راه تولید برق ! +عکس

طراح این صندلی تأکید می کند که فناوری به کار رفته در این صندلی می تواند در برخی وسایل دیگر مانند تاب کودکان یا درب های ورودی ساختمان ها برای تولید برق مورد استفاده قرار بگیرد.