به گزارش ملت ایران: یک قالب پنیر ۴۰ ساله پس از پیدا شدن در یخچال فروشگاه غذایی Milwaukee قرار است که به قیمت ۳۲۰۰ دلار فروخته شود. آقای ادوارد ژان ۷۳ ساله پس از این که تصمیم گرفت مغازه پنیر فروشی خود را برای همیشه تعطیل کند هنگام جمع آوری وسایل در یکی از یخچالهای قدیمی فروشگاه جعبه ای چوبی پیدا کرد که داخل آن چند قالب پنیر چدار مربوط به ۲۸،۳۴ و ۴۰سال قبل پیداکرد. آقای ژان می گوید قیمت هر اونس از این پنیر چهل ساله۱۰ دلار است و از آنجا که وزن کل پنیر ۲۰ پوند است قیمت کل آن ۳۲۰۰ دلار میشود.