به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، شواهد بدست آمده از بررسی دی‌ان‌ای یک تکه استخوان انگشت و دو دندان آسیای کشف شده در غار دنیسووا در کوهستان آلتای جنوب سیبری نشان داده که اقوام دنیسووا که ۵۰ هزار سال پیش در سیبری زندگی می‌کرده‌اند و از پوست سیاه، موهای قهوه‌ای و چشمهای قهوه‌ای برخوردار بوده‌اند.

پژوهشهای پیشین نشان داده که آنها با نئاندرتالها هم دوره بوده و و با هوموساپینها نیز پیوند نژادی داشته‌اند. این در حالیست که وجود دنیسوواها در سال ۲۰۱۰ تائید شد.

محققان مکس پلانک اکنون به گزارش نتایج توالی ژتیکی کامل این نمونه‌های کشف شده پرداخته‌اند که یک طرح ژنتیکی دنیسووایی همتراز با طرحهای بدست آمده از انسانهای مدرن را ارائه کرده است.

از آنجایی که این محققان تنها یک نمونه ریز از ماده استخوان انگشت را در اختیار داشتند، درمانی را ایجاد کردند که دی‌ان‌ای را رمزگشایی می‌کند تا از هر دو رشته آن بتوان برای ایجاد مولکولهایی جهت تعیین توالی استفاده کرد.

این شیوه به محققان اجازه داد تا یک توالی ژنتیکی بسیار کامل(۳۰X) را تولید کنند که از لحاظ کیفیت با آنچه از ژنوم انسان مدرن بدست آمده، مشابه است.

دانشمندان دریافتند که دنیسوواها از لحاظ ژنتیکی بیشتر شبیه بومیان استرالیا و جمعیتهای جزیره‌ای از جنوب شرق آسیا هستند.

آنها حدود ۱۰۰ هزار تغییر را در کد ژنتیکی انسان که پس از جدا شدن هوموساپینها و دنیسوواها در مسیر تکامل رخ داده، فهرست کردند.

این محققان همچنین نشان داده‌اند که دنیسوواها که ژنوم آنها تعیین توالی شده، از متغیرهای ژنتیکی برخوردار بودند که در انسانهای امروزی دارای پوست تیره و چشمان و موی قهوه‌ای مشاهده شده و همچنین اینکه تنوع ژنتیکی دنیسووایی‌ها بسیار پائین بوده است.

این تیم با توجه به گستره جغرافیایی بزرگ این اقوام در طول زمان اظهار کرده‌اند که ممکن است جمعیت آنها در ابتدا بسیار کوچک بوده اما به سرعت رشد کرده و زمانی برای افزایش تنوع ژنتیکی باقی نگذاشته است.

به گفته محققان، هر دو گونه دنیسووا و نئاندرتال از جمعیتی بیرون آمده‌اند که از آفریقا به سایر نقاط مهاجرت کرده بودند.

باورها بر این است که گونه انسان مدرن در صدها هزار سال قبل برای استعمار سایر نقاط جهان از آفریقا خارج شده است.

در آن زمان، هوموساپینها جهان را در دست گرفته‌اند در حالیکه نئاندرتالها و دنیسوواها منقرض شدند.

محققان همچنین دریافتند که انسانهای جنوب شرق آسیا و جنوب آمریکا از ژن نئاندرتال بیشتری نسبت به اروپا برخوردارند.

این یافته بدین معنی است که اجداد باستانی آنها به احتمال بیشتری با نئاندرتالها پیوند نژادی داشته‌اند.

این پژوهش در مجله ساینس منتشر شده است.