ملاقات کوچکترین زن و مرد جهان!+ عکس

آقای چاندار هم می گوید خوشحالم که نامم در این کتاب چاپ شده این برای من و دهکده وکشورم اتفاق بزرگی است. او می گوید گینس باعثشد تا من برای اولین بار دهکده خود را ترک کنم و به شهر بزرگ کاتماندو بروم تا مامورین گینس قدم را اندازه گیری کنند.

کتاب گینس تا به امروز ۱۲۰میلیون فروش داشته است و هر هفته بیش از هزار نفر متقاضی دارد.