رهبرکره شمالیخواهر کوچکتر خود را به سمت خزانه داری کشور و به جای شوهرعمه اعدام شده اش، منصوب کرد.

کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی یک ماه پس از اعدام جانگ سونگ تائک، شوهرعمه اش و مرد شماره دو این کشور، کیم یئو جونگ، کوچکترین خواهر خود را به سمت خزانه داری و امور مالی کشور منصوب کرد.


کیم یئو جونگ به سمت اداره ۵۴ که وظیفه تامین زغال سنگ، برق، سوخت، لباس و سایر ملزومات برای ارتش کره شمالی را دارد، منصوب شد.

این اداره در اصل از جانب ارتش اداره می شد اما شوهر عمه رهبر جوان کره شمالی زمانی که ری یونگ هو، فرمانده سابق ارتش در سال ۲۰۱۲ میلادی اخراج شد، آن را تحت فرمان و کنترل خود درآورد.

چئو ریونگ هائه، فرمانده ارتش کره شمالی از کیم جونگ اون خواست تا کنترل این اداره را به ارتش بازگرداند. اگر چه درخواست وی از سوی رهبر کره شمالی رد شد اما ارتش مسئولیت ۳۰ کمپانی و شرکت تجاری را که پیشتر تحت کنترل و نظارت کابینه بود، به دست گرفت.

خواهر کوچکتر رهبر کره شمالی مسئولیت بانک تائه سونگ، بانک اتحاد مجدد و توسعه و تعدادی پروژه توریستی و خط آهن را نیز عهده دار است.