به گزارش اختصاصی ملت ایران: یک کیسه کنفی توسط امداد و نجات کوهستان آلپ در فرانسه کشف شد. گفته میشود این کیسه شامل نامه های وزرات امور خارجه هند است. یکی از افراد امداد و نجات منطقه گفت گروهی از گردشگران به ما اعلام کردند که در یخچال Bossons یک شی درخشانی دیده میشود و ما امیدوار بودیم که طلا یا الماس باشد اما با این کیسه نامه و روزنامه هندی مواجه شدیم که مربوط به ۴۶ سال قبل بود. آن منطقه را کاملا جستجو کردیم که به جز یک لنگه کفش، چند کابل و یک تکه از کابین هواپیما چیزی دیگری نیافتیم. معمولا کشف یک کیسه پر از نامه توسط گروه نجات کوهستان غیر عادی و تعجب برانگیز است.

در سال ۱۹۶۶ یکی ازهواپیماهای خطوط هوایی هند از مومبی به مقصد نیورک سقوط کرد و همه ۱۱۷ سرنشین آن کشته شدند.