ملت ایران: اگر می خواهید های کلاس باشید و شیک بنظر بیایید هم باید به ظاهر خود برسید و هم در رفتار خود دقت داشته باشید.

از انجام کارهای زیر پرهیز کنید زیرا از شیکی و کلاس شما می کاهد:

۱ - پوشیدن لباس های باز در سن بالا

۲ - استفاده از لنز های رنگی با رنگ های سبز و آبی غیر طبیعی

۳ - پوشیدن دامن کوتاه با پاهای چاق

۴ - کشیدن سیگار در جمعی که هیچکس سیگار نمی کشد

۵ - داشتن موهای بلند ولی بد حالت

۶ - هماهنگ کردن رنگ از مغز سر تا نوک پا

۷ - با صدای خیلی بلند حرف زدن

۸ - استفاده از روژ لب های سفید گچی یا رنگ های تند و زننده

۹ - زینت آلات زیادی به خود آویزان کردن

۱۰ - پوشیدن لباس های تنگ و چسبان با وزن بالا

۱۱ - آرایش غلیظ در روز

۱۲ - بی محلی به دیگران

منبع: ۳nasl. com