«نیکولا بونفادینی» عکاس جوان ایتالیایی از زمانی که علاقه خود را در هنر عکاسی کشف کرد به کشورهای مختلفی رفته و از مناظری زیبا عکس انداخته است.

به نظر او هیچ چیز زیباتر از بودن در طبیعت و مشاهده طلوع و غروب خورشید و آسمان پر ستاره نیست.

وی در برخی از عکس های خود از منطقه زمستانی لاپونی که سرمای زیر ۱۵ درجه و ۴۰ درجه دارد عکس های زیبایی انداخته و گفت این عکس ها انگار متعلق به سیاره و جهان دیگری است.