یک ماهیگیر در اسکاتلند یک بطری حاوی نوشته را پس از ۹۸ سال از آب گرفت.

این بطری، که اندرو لیپر هنگام ماهیگیری در جزایر شِتلند آن را از آب گرفت، برای آزمایشی علمی در مورد جریان امواج در سال ۱۹۱۴ به آب انداخته شده بود و از یابنده می‌خواست با برگرداندن آن سکه‌ای شش پنسی(که دیگر رایج نیست) دریافت کند.

به گزارش رادیو اروپای آزاد، کارشناسان صحت و قدمت بطری و نوشته‌ی داخل آن را تایید کرده‌اند.

در کتاب رکوردهای گینس، رکورد قبلی بطری حاوی نوشته که از آب گرفته شد پنج سال بود.