خانم جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا که برای شرکت در اجلاس سران ۱۵ کشور مجمع الجزایر اقیانوس آرام به جزایر " کوک " رفته بود این گونه مورد استقبال قرار گرفت.