ملت ایران: رقابتی سخت بین انسان و اسب که طبق سنتی ۴۰۰ ساله به نام «راپا داس بستاس» انجام می شود.

به گزارش روزگارنو، در اسپانیا جشنواره عجیبی هر سال برگزار می شود که در آن اسب‌هایی از منطقه «گالیسیا» در شمال‌غربی اسپانیا به این رقابت آورده می‌شوند. در این مسابقه سه نفر انسان سعی می کنند که با گرفتن دم و یال اسبها آنها را به زمین بزنند.

گروه‌های حقوق حمایت از حیوانات هر سال با برگزاری این جشنواره آن را محکوم می‌کنند، اما برگزارکنندگان این رقابت معتقدند که این کار به سلامتی حیوانات کمک می‌کند.

در زیر تصاویری از این جشنواره عجیب در ادامه این خبر می آید: