ملت ایران: همه ساله در منسینگ آلمان جشنواره ای با عنوان باواریان مشهور به گاو بازی برگزار می شود.

به گزارش روزگارنو، این جشنواره که بر اساس یک رسم سنتی و قدیمی در تاریخ ۲۶ آگوست در این شهر برگزار می شده است چند سالی است که آئینی متفاوت داشته و برخلاف رسوم سنتی برگزار می شود.

در گذشته آلمانی ها مسابقاتی را به وسیله گاوهایشان انجام می دادند و در واقع نبردی دوستانه میان شرکت کنندگان صورت می گرفت. اما امروزه این جشنواره برپایه خشونت بوده و رقابتی سخت میان آنها صورت می گیرد.

روز گذشته پنجمین باری بوده که این جشنواره به صورت جدید برگزار شده است که تصاویری از آن را در زیر ملاحظه می کنید:

تصاویر: جشنواره خشونت و تفریح !