ملت ایران: هنرمندی فقط در نقاشی و طراحی خلاصه نمی شود، حتی وقتی پای تخیلات انسان هم در میان باشد، هنر شکل می گیرد.

به گزارش روزگارنو، یک هنرمند سوءدی اینبار دست به ابتکارات جالبی زده که در نوع خود بی نظیرند. او با کمک گرفتن از قوه تخیلش، توانسته به اشیء جان بدهد و داستانی هر چند خیالی برایشان در نظر بگیرد.

اینگونه هنرها امروز کم نیستند، اما با توجه به کیفیت عکسها و همچنین سوژه های مورد نظر خالقان آنها، می توان این مجموعه را یکی از بهترین های آنها به شمار آورد.

هنر حیرت آور جان بخشی به اشیاء !! +تصاویر