ملت ایران به نقل از ایران گراند، این زن چینی بخاطر کینه و رابطه بدی که با خانواده همسرش داشت، تصمیم گرفت از آنها انتقام بگیرد برای همین فرزند برادر همسرش را خفه کرد و بعد از آن تصمیم گرفت که خود را از بالا ساختمان به پایین پرتاب کند اما در همین لحظه اعضای خانواده اش به کمک او رفته و از این اقدام او جلوگیری کردند!

تصاویری بهت آور از لحظه تلاش یک زن برای خودکشی!