به گزارش اختصاصی ملت ایران لاک پشت جزیره پینتا نادرترین حیوان روی زمین شناخته شد نام این لاک پشت Lonesome George است و تنها عضو باقیمانده از زیر مجموعه Galapagos در جزیره پینتاست که در سال ۱۹۷۲کشف شد و به آزمایشگاه داروین در جزیره سنتا انتقال داده شد او تقریبا بین ۹۰ تا ۱۰۰ سال عمر دارد. اخیرا دانشمندان درفکر جفتی(از لاک پشتهای جزیره پینتا) برای او بودند که تا کنون پیدا نشد(اگر شما موفق شدید برنده ۱۰۰۰۰ دلار جایزه میشوید.) بنابراین تصمیم گرفتند از گونه های Galapagos جفت او را انتخاب کنند. گرچه بچه آنها کاملا یک لاک پشت پینتایی نیست اما ژنهایی از Lonesome George را در خود دارد.