به گزارش اختصاصی ملت ایران این اولین آسمان خراش است که مجهز به توربینهای بادی است که هماهنگ با ساختار این بناست. سه توربین بزرگ بادی بین این دو برج اداری وجود دارد. این برجها بطور آیرودینامیکی باد را به تدریج هدایت می کنند و سپس به داخل توربینها کشیده میشود. این توربین ۱۵ درصد برق بنا را تامین می کند که تقریبا همین مقدار میتواند تامین کننده برق ۳۰۰ خانوار باشد.