ملت ایران: Mollie Wood مادر ۱۱۱ ساله ای است که تاکنون دوبار جایزه یکی پیرترین مادرهای دنیا را به وی اعطا کرده اند. اما امسال جشن روز مادر وی رنگ و بوی دیگری داشت، چرا که تنها هفت هفته پیش، فرزندِ فرزندِ فرزندِ فرزندِ فرزندش را که به اصطلاح خودمان ندیده اش را دید.

تصویر دختران ۶ نسل مختلف در یک قاب ! + عکس

خانواده ویرجینیا هم اکنون نیز همگی در آمریکا ساکن هستند. خانم Woodدر سال ۱۹۰۱ در شارلوتسویل به دنیا آمد. دختر ۸۸ ساله این پیرزن می گوید: مادرم ۳ سال است که زمینگیر شده است و نمی تواند از پس کارهایش برآید. او تابحال قطره ای مشروب ننوشیده و ۱ پک هم به سیگای نزده!!راز عمر طولانی وی و اجداد ما نیز در همین است.