به گزارش فارس، این اتومبیل‌ها که در سال ۱۹۴۹ ساخته شدند، اولین تلاش‌های عملی برای ساخت خودروی پرنده بودند که البته با عدم عرضه و معرفی عمومی، هیچ گاه فرصت این را پیدا نکردند که به جای پرواز از باند فرودگاه در پرواز خود را از خیابان‌ها آغاز کنند و از ۶۰ سال پیش تا کنون در پارکینگ خاک می‌خورند.