مدیر اجرایی این باغ وحش علت استخدام فیل ها در شستن خودورها را بحران مالی آن اعلام کرده است.

به گفته " دن وان اسلیک "، تعداد بازدیدکنندگان از این باغ وحش نیز برای مشاهده نحوه شستشوی خودروها توسط دو فیل افزایش پیدا کرده است.

فیل های ماشین شور! +عکس