به گزارش اختصاصی ملت ایران مرتفع ترین زمین تنیس جهان روی چهارمین هتل مرتفع و ۷ ستاره جهان یعنی هتل برج العرب در دبی قرار دارد شکل این زمین تنیس گرد است و در ارتفاع ۱۰۰۰ پایی قرار دارد. از بازیکن های بزرگ دنیا میتوان آندره آغاسی و راجر فدرر را نام برد که روی این زمین بازی کردند. هتل برج العرب لوکس ترین هتل دنیاست که توسط تام رایت طراحی شده که سال ۱۹۹۹ ساخت آن به اتمام رسید ارتفاع این هتل ۳۲۱ متر است. مساحت سکوی پرواز هلی کوپتر این هتل ۴۱۵ متر مکعب و ارتفاع آن ۲۱۱ متر است.

تصاویر مرتفع ترین زمین تنیس جهان